ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ>
<br /><br />

<font class=


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΩΝ


H Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ στην 119η/19-1-2016 Συνεδρίασή της αποφάσισε την χορήγηση του ποσού των 5.000,00 ευρώ, ανά έτος, για κάθε Κοσμητεία, το οποίο θα διατεθεί για την προβολή του έργου της και την ανάπτυξη συνεργασιών (Ημερίδες/ διημερίδες, Workshops) καθώς και για δαπάνες που αφορούν στην διεκδίκηση έργων. Το ποσό θα διατίθεται μετά από την υποβολή πρότασης της αντίστοιχης Κοσμητείας και ακόλουθη έγκριση της ΕΔΕΛ.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΛ

Καθ. Φρ. Κολίσης


Το άρθρο αυτό προέρχεται από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://www.eap.gr/

Διεύθυνση (URL) ανακοίνωσης:
http://www.eap.gr/view.php?artid=4933