ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ>
<br /><br />

<font class=


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


H Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ στην 119η/19-1-2016 Συνεδρίασή της αποφάσισε την στήριξη και ενίσχυση της έρευνας στο ΕΑΠ μέσω της χρηματοδότησης δύο (2) ερευνητικών έργων για τις Σχολές: α) Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ), β) Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΣ) και γ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ ) και ενός (1) ερευνητικού έργου για την Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ), με συνολικό προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ, για κάθε πρόταση και διάρκεια δύο (2) έτη. Στόχος των χρηματοδοτούμενων έργων είναι η ενίσχυση και η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού του Ε.Α.Π. αλλά και την ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες με την κοινοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΛ

Καθ. Φρ. Κολίσης

 

 

 


Το άρθρο αυτό προέρχεται από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://www.eap.gr/

Διεύθυνση (URL) ανακοίνωσης:
http://www.eap.gr/view.php?artid=4934