ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ>
<br /><br />

<font class=


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_ΠΕΝΕΡ-ΕΑΠ16


1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕNΕΡ-ΕΑΠ16

3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


Το άρθρο αυτό προέρχεται από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://www.eap.gr/

Διεύθυνση (URL) ανακοίνωσης:
http://www.eap.gr/view.php?artid=4945